26 ianuarie 2023

rush, rush ...

5 comentarii:

Daniela spunea...

"Lăsați-mă s-alerg voios,
grăbit spun cui mă-ntreabă
că-n ascultarea lui Hristos
se cere mers cu grabă."
(același Traian Dorz)

florin spunea...

o, de am alerga noi așa spre mântuire ...

Daniela spunea...

Alergăm, ne împiedicăm, cădem, ne ridicăm, ne oblojim rănile și o luăm de la capăt... Trecem prin bucurii, ispite, întristări, tulburări... Apoi, iar alergăm și simțim biruința și mulțumirea.
Nu avem decât o Cale, în Sus, spre Înviere! Totul este să nu ne pierdem nădejdea. Și să cerem mila Domnului!
Pace și bucurie!

florin spunea...

„Tu eşti Cel ce ai zis: De câte ori vei cădea, scoală-te şi te vei mântui” (rugăciune la Sf.Maslu), deci poruncă este să ne ridicăm repede după ce am căzut deoarece ”în ce vei fi găsit în aceea vei fi judecat” ...
da, să cerem ajutor și mare milă de la Dumnezeu!

„În ziua în care cel păcătos se va întoarce de la calea lui, şi se va apropia de Domnul, şi va face judecată dreaptă, Eu nu-Mi voi aduce aminte de fărădelegile lui, ci viu va fi şi va trăi, zice Domnul; şi dacă cel drept se va abate de la dreptatea lui şi nelegiuire va săvârşi, Eu nu-Mi voi aduce aminte de dreptatea lui, ci-i voi pune înainte poticnirea lui, şi va muri în întunericul faptelor sale, dacă va stărui în ele“ (Iez. 33, 14-15).
sus să avem inimile!

Daniela spunea...

Atât de adevărat! "Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu"... Din aceeași minunată taină a Sfântului maslu.
Avem către Domnul!